خدمات نمایندگی مالی

European Union - خدمات نمایندگی مالی

از آغاز سال 1997 برای شرکت‌های خارج از کشور این امکان وجود داشته تا به طور محدود در زمینه مالیات بر ارزش افزوده در آلمان نمایندگی مالی داشته باشند (نماینده مالی جزئی). این سیستم نمایندگی مالی طبق بند 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده تا حد زیادی مورد توجه شرکت‌های کشور سوم قرار گرفته (برای مثال شرکت‌هایی از کشورهای غیراتحادیه اروپا) که از طریق بندر هامبورگ کالا وارد آلمان می‌کنند و سپس به شکل معاف از مالیات آنها را به دیگر کشورهای اتحادیه اروپا خارج از آلمان تحویل می‌دهند.

این کار به شرکت‌هایی که در آلمان دفتر ندارند این امکان را می‌دهد تا بدون طی کردن مراحل پیچیده اداری و الزامات اظهارنامه، ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده را در آلمان انجام دهند. استفاده از نمایندگی مالی در آلمان برخلاف دیگر کشورهای اتحادیه اروپا اختیاری است. بدین ترتیب یک شرکت خارجی یا می‌تواند با هدف مالیات بر ارزش افزوده توسط یک نمایندگی مالی نمایندگی داشته باشد و یا می‌تواند خود با هدف مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کند و عوارض مالیاتی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد. این صفحه اطلاعات به انگلیسی و آلمانی در دسترس است.

چه موقع نمایندگی مالی مد نظر قرار می‌گیرد؟

طبق بند 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نمایندگی مالی برای شرکت‌هایی که خارج از کشور مستقرند و به طور خاص معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند و هیچ گونه مالیات ورودی از آنها کسر نمی‌شود امکان پذیر است. شرکتی که در خارج از کشور مستقر است نباید دفتر نمایندگی، دفتر مدیران ارشد یا دفتر شعبه در آلمان یا مناطق معاف از مالیات آلمان داشته باشد (برای مثال بندر آزاد).

بخشنامه وزارت دارایی فدرال در 11 می سال 1999 دربردارنده موارد زیر است:

-واردات معاف از مالیات که به دنبال آن توزیع مستقیم در کشور صورت نمی‌گیرد (بند 5، ماده 1، شماره 3 USTG)

-اکتسابات معاف از مالیات درون کشور که به دنبال آن توزیع مستقیم در کشور صورت نمی‌گیرد (بند 4 ب- شماره 4 USTG)

-حمل و نقل برون مرزی و معاف از مالیات کالاها در محدوده بند 4 شماره 3 USTG جایی که شرکت، خدماتی دریافت نمی‌کند و تحویلی ندارد تا طبق بند 15 USTG از آن مالیات ورودی کسر شود.

شرایط عملی که به نماینده مالی مربوط می‌شود کدامند؟

احتمال داشتن نمایندگی مالی به ویژه برای شرکت‌هایی که در اتحادیه اروپا واقع شده‌اند و از طریق بندر هامبورگ از کشورهای سوم کالا می‌گیرند وجود دارد.

مثال 1: واردات از طریق آلمان به همراه ترخیص برای جریان آزاد در کشور

شرکتی که در اتریش مستقر است بر سر تحویل کالاها بدون “دریافت هر گونه هزینه اضافی پس از تولید کالا” و یا “دفتر هامبورگ بدون گمرک مقصد” با عرضه کننده‌ای از آمریکا به توافق می‌رسد و کالاها را از طریق بندر هامبورگ وارد خاک کشور می‌کند. بدین ترتیب در هر دو صورت شرکت اتریشی تعریف واردات را طبق بند 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده رعایت کرده است. این واردات طبق بند 5 معاف از مالیات بر ارزش افزوده است در صورتی که شرکت اتریشی اعلام کند انتقال کالاها به اتریش به هنگام فروش از طریق آلمان، موجودی درون کشور است. البته این کار مستلزم این است که شرکت اتریشی، مالیات بر ارزش افزوده خود را در آلمان ثبت کند و الزامات مختلف مالیاتی را برآورده نماید (اعلام سالیانه مالیات بر ارزش افزوده، خلاصه گزارش). با استفاده از نماینده مالی می‌توان جلوی این اقدام اداری را گرفت.

مثال 2: نمایندگی مالی برای عرضه کنندگان از کشور سوم – پایگاه آزاد، معاف از گمرک، مالیات پرداخت شده

یک عرضه کننده در آمریکا با شرکتی در مجارستان بر سر تحویل کالا در پایگاه آزاد، معاف از گمرک و مالیات پرداخت شده توافق می‌کند. عرضه کننده کالاها را از طریق بندر هامبورگ وارد آلمان می‌کند. در این مورد، عرضه کننده آمریکایی تعریف واردات را در آلمان رعایت می‌کند. این واردات به دنبال بند 5 معاف از مالیات است، اگر عرضه کننده اعلام کند پس از واردات، موجودی درون کشور در اتریش می‌ماند. عرضه کننده آمریکایی برای ادعای معافیت از مالیات باید مالیات بر ارزش افزوده خود را در آلمان ثبت کند و الزامات مختلفی را از نظر اظهارنامه‌های مالیاتی رعایت کند.

مثال 3: نمایندگی مالی برای عرضه کنندگان از کشور سوم – دفتر آلمان بدون گمرک مقصد

تحویل دفتر آلمان بدون گمرک مقصد میان عرضه کننده از کشور سوم و مشتری در جایی دیگر از کشور توافق شد.

یک شرکت مستقر در آمریکا با مشتریانش در فرانسه بر سر تحویل در بندر آزاد هامبورگ، عوارض گمرک و عدم پرداخت مالیات توافق می‌کند. شرکت آمریکایی کالا را از طریق آلمان وارد خاک کشور می‌کند. در آلمان، این شامل واردات می‌شود (طبق بند 1 قانون 4 USTG). این واردات معاف از مالیات است به شرطی که شرکت در آلمان جابجایی کالا را اعلام کند. در اینجا دوباره استفاده از نمایندگی مالی می‌تواند پیچیدگی‌های اداری را کاهش دهد (اظهارنامه‌های سالیانه مالیات بر ارزش افزوده، خلاصه گزارش، اظهارنامه درون کشور).

مثال 4: صادرات از طریق آلمان با اکتسابات اولیه داخل کشور

شرکتی از فرانسه از شرکتی دیگر در فرانسه سفارشی برای تحویل کالاروی عرشه در هامبورگ دریافت می‌کند. سپس کالاها به ژاپن صادر می‌شوند (خاک کشور سوم). تحویل از یک شرکت فرانسوی به دیگر شرکت فرانسوی به عنوان موجودی درون کشور معاف از مالیات است چرا که شرکت دوم فرانسوی از مقررات مالیات بر ارزش افزوده آلمان استفاده می‌کند. اکتساب متعاقب شرکت دوم فرانسه در داخل کشور اگر معاف از مالیات باشد، از بند 4 ب پیروی خواهد کرد. بدین خاطر نماینده مالی می‌تواند نقش شرکت دوم را در فرانسه ایفا کند.

اگر یک شرکت مستقر در فرانسه با مشتری در بلژیک بر سر تحویل در بندر آزاد هامبورگ توافق کند، چنین موضوع مشابهی صدق خواهد کرد. پس از تحویل، مشتری بلژیکی کالاها را برای مشتریانش به ژاپن (کشور سوم) صادر خواهد کرد. مشتری بلژیکی کالاها را معاف از مالیات درون کشور اکتساب خواهد کرد و سپس آنها را معاف از مالیات صادر می‌کند درحالیکه ارائه اظهارنامه سالیانه مالیات بر ارزش افزوده ضروریست.

 

همین الان برای مشاوره با کارشناسان حرفه ای ما تماس بگیرید

Canada: +16046908480

Iran:  +982122654064

درخواست خودتان را جهت ارائه خدمات بالا از طریق فرم زیر ارسال بفرمایید