ارائۀ خدمات مشاوره ای

2 professional services big four audit firms eye the pie in legal services2 - ارائۀ خدمات مشاوره ای

مرکز مشاوره کسب و کار ایران – آلمان (کارا) خدمات زیر را به عنوان خدمات مشاوره ای در واحد حقوقی ارائه می نماید:

  • مشاوره در خصوص روابط بین اعضای اشخاص حقوقی، هیأت مدیره، پرسنل و مسؤولیّت ها و ضمانت های قانونی و کلیّۀ قواعد حاکم بر آن ها.
  • مشاوره در خصوص تنظیم، تحویل و نگه داری اسناد عادی و تعهّد آور، مالی و غیرمالی و غیره.
  • مشاورۀ تخصّصی در خصوص امور مربوط به بیمه و تأمین اجتماعی.
  • مشاوره در خصوص روابط اشخاص حقوقی و اعضای آن با ادارۀ دارایی و امور مالیاتی.
  • مشاوره در خصوص روابط قراردادی و غیرقراردادی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی.

همین الان برای مشاوره با کارشناسان حرفه ای ما تماس بگیرید

Canada: +16046908480

Iran:  +982122654064

درخواست خودتان را جهت ارائه خدمات بالا از طریق فرم زیر ارسال بفرمایید