من میخواهم:

در اروپا سرمایه گذاری کنم

میخواهم برای توسعه کسب و کار خود و اخذ اقامت، در یکی از کشورهای اروپایی سرمایه گذاری کنم، لطفا در اسرع وقت با اطلاعات اعلام شده در فرم زیر با من تماس بگیرید.