کسب بیشترین مزایا از نیروی فروش‌تان

karabc Sales Performance Management 60e703a3e5 - عملکرد فروش

مدیریت عملکرد فروش

مدیریت عملکرد فروش به سازمان‌ها اطمینان می‌دهد تا عملکرد فروششان را با اهداف شرکتی و استراتژی فروش هم راستا سازند. سازمان‌هایی که مدیریت عملکرد فروش را اتخاذ می‌کنند از طریق فرایندهای بهینه‌تر مدیریت مناطق فروش و مدل‌های پوشش، برنامه ریزی و توزیع سهمیه بندی‌های فروش و محاسبه طرح‌های پاداشی سطح درآمدشان را افزایش داده و حاشیه سود فروششان را ارتقا می‌دهند.

مرکز مشاوره به مشتریان کمک می‌کند تا عملکرد فروششان را در بازاهای آلمان مدیریت کرده و بهینه سازند.

سازمان فروش

شرکت‌ها بیش از پیش ارتباطاتی چندجانبه با مشتریان برقرار می‌کنند. البته این کار بدون ریسک نیست. ما به مشتریانمان کمک می‌کنیم تا سازمان فروششان را با تفکیک بندی مناسب پایگاه مشتریان در آلمان هم راستا سازند.

ما می‌توانیم شرکای فروش مناسبی را شناسایی و منبع یابی کنیم، شرکایی که باعث ایجاد سازمان‌های فروش موفق می‌شوند و کمک می‌کنند تا بتوانید مزایا و ویژگی‌های منحصر به فرد محصولاتتان را تعریف کنید. سپس به بخش ضروری بازاریابی می‌پردازیم و با اتخاذ اقدامات کنترلی مناسب، موفقیت‌ها و توسعه‌ها را زیر نظر قرار می‌دهیم.

 • توسعه استراتژی‌های فروش و ورود به بازار
 • ایجاد کانال‌های فروش
 • توسعه رویه‌های مناسب و نامگذاری کانال‌های توزیع مناسب
 • شناسایی شرکای مناسب
 • ارزیابی منطقی مشتریان و تعریف رویه‌های فروش
 • تعریف تحلیل رقابتی نقطه فروش منحصر به فرد
 • مدیریت عملکرد فروش و نظارت بر کانال‌های فروش

پاداش و مزایا

به هنگام بکارگیری نیروی فروش جدید برای تقویت سازمان فروش، تعریف و اجرای طرح‌های پاداشی نظام مند و مختص هر نقش بسیار اهمیت می‌یابد. مرکز مشاوره که شریک ما می‌باشد به شرکت‌ها کمک می‌کند تا قراردادهای شغلی و قراردادهای فروش انحصاری و سفارشی تنظیم کنند.

مدیریت عملکرد فروش

مدیریت عملکرد فروش عبارت است از پیشرفت رویکرد مدیریت روابط با مشتری و فراتر از دیدگاه مدیریت روابط با مشتری می‌باشد چرا که این دیدگاه فقط در سطح مدیریت تعاملات با مشری تعدیل می‌شود و هدفش افزایش سطح وفاداری مشتریان است. مدیریت عملکرد فروش در رأس اش به افزایش گردش مالی اشاره دارد، سهام بازار را گسترش می‌دهد و منجر به کسب بازده بالاتر می‌شود. این موضوع به ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که می‌خواهیم بنگاه جدیدی در یک بازار معتبر نظیر آلمان توسعه بخشیم.

بهبود عملکرد فروش بر روی کل شرکت تأثیر می‌گذارد و 5 حوزه استراتژی و هدف، بازاریابی و فروش، فرایندها و سازمان، حمایت از سیستم و فناوری اطلاعات و همچنین فرهنگ انسانی و شرکتی را در بر می‌گیرد. بدین ترتیب موضوعات زیر مورد توجه قرار می‌گیرند:

 • عملکرد فروش موضوعی است که به کل مدیریت می‌پردازد و فقط با مدیریت فروش سروکار ندارد
 • ارزیابی فرایند فروش و داشتن یک سازمان فروش چابک از محرک‌های اصلی عملکرد فروش می‌باشد
 • اجرای یک شیوه نامه فروش از تصاحب مشتریان جدید گرفته تا جلب مجدد مشتریان قبلی به پیوستن نیروها کمک می‌کند
 • تحلیل نظام مند داده مشتریان به اندازه تلفیق داده‌های رقابت و بازار خارجی در بهینه سازی پورتفوی عملکرد و مدیریت فروش اهمیت دارد
 • ارتباط با مدیران شرکتی در محدوده سیستم‌های برنامه ریزی و گزارش دهی برای کسب یک موفقیت پایدار ضروریست

ما در این ارتباط در درجه اول از حسابرسی عملکرد فروش استفاده می‌کنیم. این حسابرسی چارچوب نظام مندی در اختیار ما قرار می‌دهد تا حوزه‌های ضروری را شناسایی کنیم و اقدامات هدفمندی در این زمینه انجام دهیم. از طریق انجام مصاحبه، پرسشنامه‌های نظام مند و برگزاری کارگاه‌ها، تمامی حوزه‌های مرتبط با شرکت پوشش داده می‌شوند. در نهایت ما به مشتریانمان کمک می‌کنیم تا به خود کمک کنند چرا که آنها بیش از هر کس دیگر می‌دانند اهرم‌های تطبیقی برای بهبود عملکرد فروش کدامند.

ما چگونه به شما کمک خواهیم کرد

ما در کنار مشتریان به دنبال پتانسیل‌های بالقوه سیستم فروش هستیم. ما برای بالفعل شدن این پتانسیل‌ها چارچوب عملکرد فروش سریع و منعطفی توسعه بخشیدیم.

همین الان برای مشاوره با کارشناسان حرفه ای ما تماس بگیرید

021- 22654064

021-22654064

درخواست خودتان را جهت ارائه خدمات بالا از طریق فرم زیر ارسال بفرمایید