من میخواهم:

مدیریت کسب و کار من را در ایران انجام دهید

من میخواهم مدیریت بخش های مختلف کسب و کار من از جمله، بخش های مالی و مالیاتی، ثبتی و حقوقی و تنظیم قراردادها، دستمزد و پرداخت و سایر بخش ها را به صورت یکجا انجام دهید، بدین منظور لطفا در اسرع وقت با اطلاعات درج شده در فرم زیر با من تماس بگیرید.