من هستم:

مدیر مالی هوشمند که همیشه طرح عملیاتی دارد

اگر شما نیاز به جذب مدیر مالی جهت مدیریت بر منابع و سرمایه های شرکتتان را دارید و یا نیازمند برنامه ریزی در جهت افزایش سود سازمانتان هستید، مطمعنا میبایستی در ابتدا به یک برنامه ریزی صحیح حسابداری دست یابید که متعاقب آن بتوانید با سر و سامان دادن به چرخه مالی و مالیاتی سازمانتان به یک آرامش صحیح مدیریتی برسید؛ با توجه به توصیه بالا فرم زیر را پر نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیرم.