csm karabc BigBanner Insight German Market bf95e94707 - مرکز مشاوره آلمان

آشنایی با ما

آشنایی ما با بسیاری از پروژه های منحصر به فرد مشتریان طی سه دهه گذشته به ما کمک کرده تا شریک تجاری بهتری برای شما شویم. یادگیری مستمر و ایجاد جذابیت برای مشتریان و ایده هایشان از عوامل اصلی ایجاد روابطی است که برای مشتریان بین المللی ما ارزش آفرینی می کند.

آشنایی ما این فرصت را در اختیار شما قرار می دهد تا از ما یاد بگیرید. از مهارت های ما بهره گیرید و از برآورده شدن این اهداف مشترک لذت ببرید.

karabc Teaser Insights German Market 159009fabf - مرکز مشاوره آلمان

آشنایی با ما

شما نمی دانید از کجا و یا چه موقع شروع کنید؟ نگران نباشید! ما شما را هدایت می کنیم تا اهداف درازمدت کسب و کارتان رادر بازار آلمان تعریف و برآورده نمایید.

بیشتر بدانید
karabc Teaser Market Entry Germany 31f1865d61 - مرکز مشاوره آلمان

ورود به بازار آلمان

با توجه به اینکه بازار آلمان یک میدان چند فرهنگی بای بازیگران جهانی است، ما به شما کمک می کنیم تا کسب و کارتان را از اینجا جهش بزنید.

بیشتر بدانید
karabc Teaser Employing in Germany d47b6c1832 - مرکز مشاوره آلمان

استخدام در آلمان

از خدمات پرداخت حقوق گرفته تا طراحی و استراتژی فرهنگی، ما در کنار شما هستیم تا با موفقیت کارکنان خارجی را در آلمان استخدام نمایید.

بیشتر بدانید
karabc Teaser Payroll Services Germany 6852a52a27 - مرکز مشاوره آلمان

تابعیت از قوانین در آلمان

حسابداری واقعاً کار خسته کننده ای است. تنها کافیست عقب بشینید و استراحت کنید چرا که ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم اسناد کاغذی تان را ساماندهی و بایگانی کنید.

بیشتر بدانید
karabc Teaser Merger Acquisition Germany 23d2a412e5 - مرکز مشاوره آلمان

ادغام و اکتساب

آیا شما هدفی در ذهن تان دارید؟ ما اینجا هستیم تا خدمات حرفه ای برای رشد و گسترش کسب و کاران به شما ارائه دهیم.

بیشتر بدانید
karabc Teaser Market Exit Germany dca8739a21 - مرکز مشاوره آلمان

خروج از بازار آلمان

آیا شما تصمیم گرفته اید آلمان را ترک کنید؟ ما اینجا هستیم تا تمامی تشریفات را در پایان دادن به کارتان اجرا کنیم.

بیشتر بدانید