شرکت ها پرداخت حقوق ماهیانه خود را با استفاده از خدمات مرکز مشاوره مدیریت می کنند

Salary management system - شرکت ها پرداخت حقوق ماهیانه خود را با استفاده از خدمات مرکز مشاوره مدیریت می کنند

راهکار مناسب جهت پرداخت حقوق

ازآنجایی‌که بقای شرکت به منابع انسانی و انگیزش کاری افراد در شرکت به حقوق و دستمزد می‌باشد و قدرت پرداخت و شرایط مالی موسسه در تعیین نرخ دستمزد مؤثر است پیدایش راهکار مناسب جهت پرداخت حقوق و دستمزد یکی از اولویت‌های مهم سازمان می‌باشد.

پرداخت صحیح حقوق و دستمزد

با توجه به اینکه هزینه حقوق و دستمزد و مخارج مربوط به آن درصد تقریباً بالایی از هزینه‌های هر مؤسسه را تشکیل می‌دهد ضروری است در این سیستم پیش‌بینی‌های لازم برای حصول اطمینان از پرداخت صحیح حقوق و دستمزد به عمل آید.

طراحی سیستم حقوق و دستمزد

از سوی دیگر سیستم حقوق و دستمزد باید به نحوی طراحی شود که اطلاعات لازم را به‌سرعت گردآوری، کسورات لازم را محاسبه و رقم خالص قابل پرداخت به هر یک از کارکنان را محاسبه نموده و تدابیر مناسبی برای جلوگیری از پرداخت به افراد واهی و سایر انواع سوءاستفاده‌ها فراهم نماید.

اعلام حقوق

برای رعایت قانون، کارفرما موظف است اطلاعات لازم در مورد کارکنان و میزان حقوق و مزایای آنان را به مراجع ذیصلاح ارسال نماید. در ایران نیز طبق قانون مالیات بر درامد، کارفرما موظف است اسامی کارکنان و مشخصات آن‌ها را به حوزه‌های مالیاتی متعلق به کارکنان را به‌حساب مخصوصی واریز نماید. بعلاوه طبق قوانین تأمین اجتماعی لازم است هرماهه اسامی کارکنان و میزان حقوق و دستمزد آن‌ها طی فهرستی به ادارات تأمین اجتماعی محل تسلیم و حق بیمه سهم کارمند و کارفرما به حساب‌های مخصوص واریز گردد.

همین الان برای مشاوره با کارشناسان حرفه ای ما تماس بگیرید

021- 22654064

021-22654064

درخواست خودتان را جهت ارائه خدمات بالا از طریق فرم زیر ارسال بفرمایید