من میخواهم:

اقامت اروپا داشته باشم

اگر درخواست توسعه کسب و کار خود در اروپا، ثبت شرکت، کارآفرینی، انتقال سرمایه و اخذ اقامت اروپا را دارید، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.

لازم به یادآوری است، محرمانگی اطلاعات شما در مرکز مشاوره محفوظ می‌باشد

در صورت تمایل به دریافت اقامت از طریق ایجاد کسب و کار فردی

در صورت تمایل به دریافت اقامت از طریق ثبت، نوع شرکت مورد نظرتان را بنویسید

در صورت تمایل به دریافت اقامت از طریق تاسیس شعبه، اطلاعات شعبه مورد نظر با بنویسید

در صورت تمایل به دریافت اقامت از طریق ایجاد نمایندگی، اطلاعات مورد نظر خود را از نمایندگی مربوطه بنویسید