من هستم:

مدیر ارشد اجرایی قوی که تیم حرفه ای را مدیریت می کند

اگر سازمان شما نیاز به جذب مدیر اجرایی مجرب و مسلط به امور راهبردی سازمان خود را دارید و جهت دادن به عملکرد کارمندان و مدیران شما به منظور محقق شدن اهداف اجرایی سازمان در اولویت بالایی نزد شما برخوردار است،​ خواهشمندم فرم زیر پر نمایی تا اسرع وقت با شما تماس بگیرم.