من هستم:

مدیر عامل مسلط به تمام امور مدیریتی

اگر شما به جذب و بکارگیری مدیرعاملی که توانایی و دانش کافی به تمام امور مدیریتی را دارد،​ فکر می کنید، اگر بر اساس استراتژی های حرفه ای مدیریت یک سازمان تمال دارید مدیرعاملی با توانایی مدیریت تمامی دپارتمان های اجرایی در یک سازمان که شامل: دپارتمان عمومی، دپارتمان مالی، دپارتمان حقوقی، دپارتمان منابع انسانی، دپارتمان فناوری اطلاعات و… را داشته باشید،​ لطفا فرم زیر را پر نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس بگیرم.